logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie pełni ważne funkcje i odnosi się do dostarczania produktów w dane miejsca. Jakie cele mają te czynności? Czym cechuje się logistyka zaopatrzenia? Jak wygląda przykładowy proces tego typu?

Dowiedz się najpierw czym jest logistyka.

Co to jest logistyka zaopatrzenia – definicja

Logistyka zaopatrzenia i produkcji odpowiada za dostarczanie surowców, materiałów, towarów oraz półproduktów od dostawcy do miejsca przetworzenia lub do magazynu zaopatrzeniowego firmy. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstwa pod względem efektywności i ekonomiczności podejmowanych działań. Co ciekawe, cały system zaopatrzenia łączy logistykę dystrybucji dostawcy z logistyką produkcji, dając pożądane efekty.

Podejmowane są działania, które pozwolą Ci sprawnie i fachowo dostarczyć materiały w dane miejsca. Warto zauważyć, że logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie pełni szereg funkcji i zadań, które opierają się na konkretnych czynnościach. Logistyka tego typu opiera się na trzech zasadach zewnętrznego zaopatrzenia materiałowego, jakimi są:

  • Zaopatrzenie indywidualne – w tym przypadku firma nie magazynuje towaru i ponosi niewielkie koszty z tym związane. Minusem tego rozwiązanie są możliwe opóźnienia w dostawach, co z kolei doprowadza do przestojów w procesie produkcyjnym. 
  • Dostawa zsynchronizowana ze zużyciem lub z produkcją – dostawca dostarcza materiały w danym terminie, które są związane z produkcją. Zapasy pozostają na bezpiecznym poziomie, dzięki czemu przedsiębiorca angażuje niski kapitał wraz z minimalnymi kosztami magazynowania. 
  • Zaopatrzenie oparte na utrzymaniu zasobów – firma korzysta z utrzymywania materiałów w zapasie, co w razie potrzeby pozwala pokryć zapotrzebowanie. Odnosi się do wyższych kosztów magazynowania i problemów z optymalizacją wielkości dostaw. Przedsiębiorstwo musi zaangażować znacznie wyższy kapitał. 

Funkcje logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Logistyka zaopatrzenia w firmie ma wiele funkcji, jakimi są głównie:

  • efektowna współpraca z dostawcami,
  • optymalizacja dotycząca kosztów zaopatrzenia,
  • sterowanie dostawami sprawnie i z doświadczeniem,
  • synchronizacja wszelkich procesów dotyczących dostaw,
  • spełnianie potrzeb materiałowych w firmie,
  • odbieranie i magazynowanie materiałów i towarów,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w firmie. 

Zarządzanie zaopatrzeniem wiąże się z zastosowaniem odpowiednich metod, jakimi są głównie metoda ABC oraz XYZ. Osoby zajmujące się tymi działaniami powinny pamiętać o kilku zadaniach, jakie wiążą się z logistyką. Dotyczą one koordynacji zadań zaopatrzeniowych, zasad zaopatrzenia zewnętrznego oraz organizacji służ zaopatrzeniowych. 

Czy wiesz czym jest transport intermodalny?

Zadania logistyki zaopatrzenia

Składowanie towarów jest najprostszą formą usług logistycznych, z jakich korzystają zazwyczaj właściciele sklepów. Model ten bazuje na tym, że towar wjeżdża do magazynu należącego do operatora logistyki oraz jest w nim przechowywany. Następnie trafia do magazynu, gdzie dochodzi do kompletacji zamówienia do wysyłki. Kontraktowa logistyka bazuje na wielu zadaniach i operacjach, które są wykonujemy zgodnie z oczekiwaniami kontrahenta. Odnoszą się one do kompleksowej obsługi, która obejmuje ogólne czynności logistyczne (dystrybucja i składowanie towarów) oraz wyspecjalizowane procesy (oznaczanie cen, fakturowanie, etykietowanie).

Zadaniami logistyki zaopatrzenia są aspekty związane z zapewnieniem dostępności dóbr, jakie są potrzebne w procesie wytwarzania. Ponadto, bazują na utrzymywaniu dostępności w długim okresie oraz poszukiwaniu nowych dostawców, którzy posiadają atrakcyjne oferty pod kątem potrzeb klienta. Okazuje się, że zadania logistyki zaopatrzenia są związane z działalnością marketingową, natomiast wykorzystuje je się też na rynku zbytu w obszarach zaopatrzeniowych. 

Przykładowy proces zaopatrzenia

Proces zaopatrzenia powinien bazować na danych wejściowych, które pozwolą określić dalsze działanie. Przykładowo określić należy uczestników procesu, zasoby materialne, informacyjne, czy też narzędzia i wykorzystywane techniki. Uczestnikami procesu są osoby takie jak kierownik ds. zaopatrzenia i specjalista ds. zaopatrzenia. Materialne zasoby wymagają sporządzenia wewnętrznej bazy danych produktów i ofert dostawców, jak również raporty od danych placówek o stanie sprzedaży i magazynu. Jeśli chodzi o zasoby informacyjne, mogą one dotyczyć wszelkich prognoz i planów sprzedażowych, jak i wykazów asortymentu materiałów. Ostatnią kwestią jest zastosowanie danych metod logistycznych. Metody mogą z powodzeniem odnosić się do metody analizy danych i predykcji.