Transport intermodalny - wszystko co powinieneś wiedzieć

Transport intermodalny

Co to jest transport intermodalny – definicja

Definiując termin transport intermodalny, warto przywołać przede wszystkim dokument powstały z inicjatywy Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, który ukazał przy współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ oraz Komisją Europejską.

Plik zatytułowany „Terminology on combined transport” pochodzi z 2001 roku i określa dokładne zasady dotyczące nomenklatury. W rozdziale „Transport intermodalny definicja” odnaleźć można zarys definicji transportu intermodalnego, który zakłada wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju transportu do przesyłu towarów. Jednocześnie najważniejszą kwestią związaną z tym typem przewozu jest wykorzystanie wyłącznie jednej jednostki ładunkowej na wyznaczonej trasie.

Dowiedz się także czym jest logistyka kontraktowa.

Transport intermodalny w Polsce 

Wraz z upływem lat Polska coraz bardziej otwiera się na innowacyjne rozwiązania logistyczne. Transport intermodalny w Polsce jeszcze kilka lat temu był rzadkością, jednakże coraz częściej używa się go jako narzędzia ułatwiającego dystrybucję produktów, ze szczególnym uwzględnieniem handlu międzynarodowego. Warto podkreślić przede wszystkim strategiczne położenie Polski. Rzeczpospolita znajduje się w środku Europy, wykorzystując więc geograficzne położenie, istnieje możliwość zastosowania większości dostępnych środków transportu.

Transport intermodalny stanowi realną szansę dla Polski na zwiększenie swojej konkurencyjności na arenie europejskiej. Czynnikiem działającym pozytywnie na popularyzację transportu intermodalnego w Polsce jest swobodny dostęp do Morza Bałtyckiego oraz narodowe projekty chińskie, w tym szeroko zakrojona Inicjatywa Pasa i Szlaku, która uwzględnia nasz kraj jako głównego partnera biznesowego Chińskiej Republiki Ludowej. 

Transport intermodalny w Europie

Europejski drogowy ruch transportowy przez wiele lat był ściśle uregulowany. Rzadko wprowadzano innowacje, które sprzyjałyby rozwojowi nowatorskich sposobów przewożenia produktów. Jednakże, transport intermodalny w Europie staje się coraz bardziej popularny. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się również pandemia koronawirusa. Stan epidemiczny skłaniał producentów do wykorzystania bardziej skomplikowanych kanałów dystrybucji. Idealnym rozwiązaniem okazał się charakteryzowany sposób przewożenia, który wciąż zyskuje na popularności.

Eksperci są zgodni, że transport intermodalny zdominuje Europę w najbliższych latach. Wśród przesłanek europejskiego rozwoju transportu intermodalnego zaliczyć należy głównie postępujący proces globalizacji, który bezpośrednio zwiększa integrację międzynarodową. Najlepszym przykładem jest ciągłe powstawanie nowych portów przeładunkowych i wzrost popytu na transport kontenerów, ze szczególnym uwzględnieniem rosnących w siłę państw azjatyckich. 

Wady i zalety

Istnieje dużo więcej zalet, niż wad transportu intermodalnego. Do negatywnych czynników tego typu transportu należy zaliczyć przede wszystkim konieczność zastosowanie wysoce specjalistycznych urządzeń przeładunkowych. Mowa tu o suwnicach, dźwigach oraz maszynach samojezdnych, które warunkują przetransportowanie jednostek ładunkowych, które znajdują się poza zasięgiem mniejszych urządzeń stacjonarnych. 

Kolejną wadą transportu intermodalnego jest przede wszystkim obligatoryjne wyposażenie terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe. Bez tego przeniesienie rzeczy w dany obszar jest niemożliwe. Wiąże się to niestety z dodatkowymi kosztami i może uniemożliwiać zastosowanie tego rozwiązania logistycznego. Jest to istotny czynnik ograniczający, którego występowanie może wpłynąć negatywnie na realizację danego zlecenia. 

Poznaj także czym jest tak szeroki dział jak logistyka od A do Z.

W zaletach należy zaś uwzględnić:

 1. Obniżenie kosztów transportu. Stanowi to główny faktor powodujący, że przedsiębiorstwa decydują się na zastosowanie transportu intermodalnego w praktyce. 
 2. Terminowość. Transport intermodalny wykorzystywany jest na szeroką skalę, aby w szybki czas w określonym terminie przetransportować dane produkty. Z logistycznego punktu widzenia stanowi on jeden z najszybszych sposobów na wykonanie międzynarodowego zlecenia. 
 3. Mniejsze ryzyko uszkodzenia towaru. Dostosowując sposób transportu na danej trasie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że towar zostanie lepiej zabezpieczony. Znając położenie trasy oraz specyfikację geologiczną, w dużo prostszy sposób zdecydować o użyciu danego środka transportu w danym regionie. 
 4. Podniesienie jakości usług transportowych. 
 5. Podczas jednego przewozu można przetransportować większą ilość partii, co bezpośrednio przekłada się na efektywność i wydajność kanałów dystrybucji. 

Transport multimodalny, a intermodalny

transport multimodalny, a intermodalny

Przez długi okres czasu nie rozróżniano transportu multimodalnego od intermodalnego. Jednakże wraz z wprowadzeniem odpowiednich regulacji, powstało prawne rozgraniczenie pomiędzy dwoma rodzajami transportu. Transport multimodalny a intermodalny różni się taką zasadą, że w przypadku transportu multimodalnego istnieje możliwość zmienienia jednostki ładunkowej. Nie należy więc mylić tych dwóch sposób przewożenia produktów, gdyż może to mieć poważne skutki wpływające negatywnie na procesy logistyczne.

Transport kombinowany, a intermodalny 

Należy również odróżnić transport kombinowany a intermodalny. Pierwszy rodzaj wykorzystuje przynajmniej dwie gałęzie transportowe, z tym, że główne czynności muszą odbywać się za pomocą transportu kolejowego lub morskiego, natomiast czynność dowozu i odwozu wykonywana jest przez ciągnik siodłowy. Najważniejsze jednak jest, że w tej sytuacji wykorzystuje się wyłącznie jedną jednostkę ładunkową. 

Rodzaje transportu intermodalnego

Transport intermodalny - rodzaje

Transport intermodalny nie jest jednorodny. Występuje w wielu odmianach, w zależności od wielu czynników. Najpopularniejszy podział wymaga uwzględnienia pewnych stałych, które warunkują dokładniejsze scharakteryzowanie danej podkategorii. 

Podział ze względu na rodzaj użytych jednostek: 

 • przewozy naczep,
 • przewozy kontenerów,
 • przewozy specjalistyczne,
 • przewozy ciężarowe.

Podział ze względu na zasięg: 

 • zasięg krajowy,
 • zasięg międzynarodowy,
 • zasięg kontynentalny lub międzykontynetalny.

Podział ze względu na charakter operatora:

 • przewoźnik pełni funkcję operatora (transport bezpośredni),
 • przewoźnik pomocniczy pełni funkcję operatora (transport pośredni).

Podział ze względu na charakter użytych środków transportowych:

 • drogowo-morskie,
 • drogowo-szynowe,
 • drogowo-lotnicze,
 • drogowo-szynowo-morskie,
 • drogowo-szynowo-lotnicze,
 • drogowo-szynowo-rzeczne.