Logistyka - co to jest, rodzaje i podział

Logistyka – co to jest, rodzaje i podział

Przepływ towarów, osób oraz usług w sposób uporządkowany i zgodny z aktualnymi przepisami prawa to obecnie konieczność i wymóg egzekwowany przez prawo i różne instytucje. Z tego typu uporządkowanych działań korzystają zarówno korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa jak i osoby indywidualne. Taki zbiór działań gwarantuje poprawne funkcjonowanie czy też zapewnienie najwyższej jakości obsługi swoich klientów. Mowa tutaj o logistyce zatem warto wiedzieć czym dokładnie jest logistyka, jakie są jej rodzaje oraz jak wygląda praca logistyka.

Co to jest logistyka?

Zgodnie z obowiązującą definicją logistyka to zbiór działań, który umożliwia systemowe działanie oraz planowanie łańcucha dostaw. W taki sposób by przepływ towarów, usług lub informacji przebywał w sposób należyty i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Innymi słowy logistyka polega na takim podziale czasu dostaw poszczególnych komponentów lub też gotowych produktów i usług tak by finalnie wybrane zamówienie trafiło do rąk klienta lub do sprzedaży w wyznaczonym terminie. Przy tym równie istotne jest by decyzje podejmowane przez logistyków przynosiły możliwie jak największe zyski przy minimalizacji strat oraz kosztów.

Dowiedz się także czym jest eurowinieta i w jakich krajach obowiązuje.

Dla większości osób praca logistyka kojarzy się w głównej mierze z magazynem lub miejscem przeładunku towarów i usług. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, gdyż praca logistyka głównie opiera się na kontroli materiałów oraz zapasów przedsiębiorstwie, kontrolowaniu terminarzu oraz terminów odbiorów i dostaw produktów, obsłudze klientów, gospodarowaniu odpadami czy też zarządzaniem wydania oraz sprzedania zamówień. Dlatego też śmiało można stwierdzić, iż praca logistyka ma charakter uniwersalny, gdyż taka osoba musi połączyć wiele ról jednocześnie. Warto jednak wiedzieć, iż praca logistyka nieco różni się od siebie pod względem rodzaju pracy jaki on wykonuje w tej profesji. Istnieje kilka rodzajów logistyki, które definiują ogólną pracę logistyka tak samo jednak oznaczają wykonywanie różnego rodzaju obowiązków.

Rodzaje logistyki

Rodzaje logistyki i podział

Tak jak zostało to opisane powyżej praca logistyka różni się od siebie ze względu na rodzaj wykonywanych obowiązków. Można zatem określić kilka głównych rodzajów logistyki, które prezentują inny zbiór zadań oraz odpowiedzialności ciążących na danym pracowniku tej branży. Do rodzajów logistyki zaliczają się zatem:

 • Logistyka zaopatrzenia,
 • Logistyka produkcji,
 • Logistyka dystrybucji,
 • E-logistyka,
 • Logistyka transportu,
 • Logistyka miejska.

Dowiedz się także co to jest logistyka kontraktowa i jakie są jej korzyści.

Logistyka zaopatrzenia

Zgodnie z definicją logistyka zaopatrzenia to jedna z najważniejszych dziedzin logistyki. W swoim zakresie obejmuje ona szereg działań takich jak lokalizacja oraz podjęcie współpracy z potencjalnymi źródłami zaopatrzenia w komponenty, półprodukty i produkty, zaopatrzenie w niezbędne do procesu produkcyjnego materiały, czy też kontrolowanie terminów i jakości dostarczanych produktów. Zgodnie z tym opisem logistyk zaopatrzenia zajmuje się lokalizowaniem zamawianiem oraz kontrolowaniem wszelkich produktów oraz materiałów kluczowych dla procesu produkcyjnego wybranej firmy. Jego pozycja jest na tyle istotna, iż bez odpowiedniej logistyki zaopatrzenia cały proces produkcyjny nie może się rozpocząć co może powodować poważne konsekwencje prawne lub finansowe.

Logistyka produkcji

Drugi i równie ważny rodzaj logistyki opisuje planowanie, zarządzanie i kontrolowanie przebiegu procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie. Czy też odpowiednie redukcje i minimalizacje kosztów zakupu materiałów czy też np. odległości między wytwarzanymi usługami oraz produktami. Przykładem tego jest zarządzanie jaka jest optymalna odległość czy też czas produkcji wybranej partii produktów lub usług w przedsiębiorstwie. Takie działania pozwalają na optymalizację kosztów produkcji oraz dostosowanie czasu potrzebnego na wyprodukowanie jednostki produkcji.

Logistyka dystrybucji

Zgodnie z definicją logistyka dystrybucji zajmuje się całym procesem dystrybucji tj. dostarczania produktów oraz usług bezpośrednio do klienta. Do zadań logistyka dystrybucji można niezaprzeczalnie zaliczyć:

 • planowanie oraz zarządzanie terminarzem dostaw wybranych produktów oraz usług;
 • zarządzanie utrzymaniem wyrobów gotowych wybranych produktów;
 • zarządzanie procesami w magazynach dystrybucyjnych np. wydawaniem produktów do sprzedaży w celu zrealizowania zamówienia;
 • optymalizacja organizacji i kosztów związanych z kanałami dystrybucji.

Logistyka transportu

Kolejnym działem logistyki jest logistyka transportu. Ten rodzaj logistyki obejmuje szereg procesów związanych z transportem wszelkiego rodzaju materiałów, produktów i półproduktów czy też zapasów kluczowych dla procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa. Do zadań logistyka transportu można zaliczyć organizację oraz zarządzanie transportem produktów. Należy także kontakt z przewoźnikami, dbanie o relacje ze stałymi oraz pozyskiwanie nowych dostawców oraz odbiorców produktów i usług.

Logistyka miejska

Jest to mniej znany dział logistyki, który zajmuje się zarządzaniem procesami logistycznymi w środowisku miejskim. Powszechnie wiadomo, iż dostarczenie produktów do przedsiębiorstwa czy też transport w mieście wygląda inaczej niż na prowincji. Osoba odpowiedzialna za logistykę miejską musi np. organizować czas oraz proces transportu produktów lub wyrobów na terenie miasta. Lokalizować oraz podejmować współpracę z najbliższymi dostawcami w mieście lub optymalizować koszty transportu na tyle by minimalizować ogólne koszty przedsiębiorstwa. Dzięki temu można w znaczący sposób zmniejszyć koszty produkcji oraz skrócić czas dostawy do klientów co może jedynie w pozytywny sposób wpłynąć na ogólną kondycję firmy.

E-logistyka

Ten dział logistyki jest utożsamiany z rozwojem technologicznym każdego przedsiębiorstwa. E-logistyk zajmuje się wszelkimi procesami dostaw, odbiorów czy też realizacji zamówień przy wykorzystaniu Internetu. W dzisiejszych czasach e-logistyka jest o tyle istotna, iż coraz większa liczba zamówień w przedsiębiorstwach, niezależnie od branży, realizowana jest wyłącznie drogą elektroniczną. To znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów dostawy czy też ogólnych kosztów produkcji i dystrybucji produktów.

Podział logistyki ze względu na zasięg działania

Również ze względu na zasięg działania logistyka jest podzielona na kilka rodzajów. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

 • mikrologistyka – zajmuje się ona logistyką w obrębie jednego przedsiębiorstwa;
 • mezologistyka – stanowi ona zbiór działań w obrębie jednego działu gospodarki wybranego państwa;
 • makrologistyka – obejmuje ona działania w obrębie gospodarki całego kraju;
 • eurologistyka – obejmuje ona procesy logistyczne dotyczące całej Europy;
 • logistyka globalna – obejmuje ona wszelkie procesy logistyczne dotyczące całego świata lub wybranych krajów na świecie.

Czy wiesz czym jest wulkanizacja i jaka jest jej historia? Dowiedz się z naszego innego artykułu!

Jak wygląda praca logistyka?

Wbrew opinii niektórych osób praca logistyka jest pracą wymagająca proaktywnego myślenia. Rozwiązywania szybko pojawiających się problemów oraz współpracy w zespole (niekiedy również zarządzanie nim). W zgodzie z definicją logistyk zajmuje się zagadnieniami z dziedziny ekonomii przedsiębiorstwa oraz samej logistyki. Jego praca polega na zarządzaniu takimi miejscami w firmie jak magazyn, dbaniu o dostarczenie produktów do przedsiębiorstwa oraz dbanie o wyjazd produktów gotowych z magazynów wprost do klientów.

Tego typu praca wymaga przede wszystkim ogromnej dyscypliny, umiejętności pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole. Dlatego też konieczne jest łączenie cech i kompetencji z pogranicza zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem oraz logistyki i transportu. Równie istotna jest kwestia dbania o relacja z dostawcami oraz przewoźnikami. Gdyż to od wysokiej jakości obsługi firm zewnętrznych oraz szybkości dostawy zależy ogólne zadowolenie klientów wybranego przedsiębiorstwa.