Jak wyrobić kartę kierowcy?

Jak wyrobić kartę kierowcy? – wszystko co powinieneś wiedzieć.

W związku z wykonywaną profesją, znacznymi gabarytami środka transportu oraz wbudowanym tachografem cyfrowym – obowiązkiem kierującego nimi osób jest posiadana karta kierowcy. Ten z pozoru przypominający zwykłe prawo jazdy dokument jest niezbędny, aby w zgodzie z obowiązującym prawem ruszyć w trasę. Podobnym elementem bez którego nie będziesz mógł się poruszać po niektórych krajach to eurowinieta, o której już pisaliśmy. Wracając do tematu. Jak więc wyrobić kartę kierowcy i z czym wiąże się jej posiadanie

Czym jest karta kierowcy?

Kierowców można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są użytkownicy samochodów osobowych, których przeznaczeniem jest użytek prywatny, a do ich prowadzenia uprawnia  prawo jazdy kategorii B. Do drugiej grupy zaliczają się kierowcy zawodowi, którzy posiadają uprawnienia na przewóz towarów pojazdami dostawczymi / ciężarowymi o masie całkowitej wynoszącej powyżej 3,5 tony lub zgodę na przewóz pojazdem osobowym maksymalnie 9 pasażerów (z kierowcą włącznie). Aby móc korzystać w pełni z możliwości, jakie daje przemieszczenie się większym gabarytowo pojazdem – kierujący musi uzyskać kartę kierowcy.

Wyposażona w chip karta służy nie tylko do szczegółowej weryfikacji danych identyfikacyjnych prowadzącego pojazd, ale wraz z przypisanym do niej znajdującym się w środku transportu tachografem cyfrowym – wskazuje dokładny czas przejazdu i pracy osoby kierującej oraz długość należnych przerw na odpoczynek . W zależności od rodzaju karta służy kierowcy nie dłużej niż wynosi ważność posiadanego przez niego prawa jazdy, czyli 5 lat. Taki sam czas działania wykazują karta przedsiębiorstwa oraz karta kontrolna. Do jednego kierowcy przypisana jest tylko jedna ważna karta (imienna), zawierająca szereg zindywidualizowanych danych osobistych. Dane zapisane na karcie zczytuje się, podlegają one także kontroli. 

Jak wyrobić kartę kierowcy w kilku krokach

Potrzebny czas: 14 dni

O kartę kierowcy może ubiegać się jedynie podmiot zainteresowany. Obowiązek uzyskania dokumentu spoczywa bowiem jedynie na barkach kierowcy.  Na wszystkich składanych wnioskach należy potwierdzić dane odręcznym podpisem. W przypadku składania wniosków w wersji elektronicznej konieczne jest późniejsze wygenerowanie podpisu elektronicznego (kwalifikowanego). 

 1. Wypełnij wniosek o kartę kierowcy wraz z załącznikami

  Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie karty wraz z drukami zawierającymi szczegółowe dane osobiste do odpowiedniego organu. wniosek o wydanie karty kierowcy

 2. Wyślij wniosek w formie elektronicznej lub drogą pocztową

  Wniosek składa się w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszym wypadku należy pobrać dokument w łatwym do odczytania formacie PDF (aby to zrobić należy zainstalować na komputerze program Adobe Reader). W przypadku wybrania opcji elektronicznej generowany jest komputerowy dokument, który następnie trzeba wydrukować. Operacje te można wykonać wygodnie samemu w domu.

  Niestety, nie ma możliwości wysłania formularza w wersji on-line, więc w obu przypadkach wypełnione wnioski wysyła się do wydającego kartę organu za pomocą poczty polskiej lub kuriera. 

  W Polsce kartę kierowcy wydaje mająca siedzibę w Warszawie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (ul Karczunowska 30, 02-871 Warszawa) i właśnie na adres tego organu wysyłane są wcześniej przygotowane dokumenty. Wniosek o kartę kierowcy w PDF

 3. Nie zapomnij o dołączeniu załączników

  Wypełniony wniosek obejmuje podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, adres i miejsce zamieszkania, datę urodzenia oraz informacje o prawie jazdy. Dodatkowymi personaliami, jakie można zawszeć we wniosku (choć nie są one wymagane) są adres korespondencyjny, aktualny numer telefonu, adres e-mail czy numer rachunku bankowego. Obowiązkowo dołącza się także wzór odręcznego podpisu. 

  Do kompletu dokumentów dołącza się także uzasadnienie powodu, dlaczego kierowca ubiega się o kartę. Dotyczy to zarówno wydania nowego dokumentu, jak i wymiany lub przedłużenia ważności karty. 

  Dodatkowo pamiętać należy o dołączeniu: 
  – aktualnych podpisanych fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  – dwustronnego ksero dokumentu prawa jazdy (szczególnie w przypadku, gdy kierowca nie jest obywatelem RP),
  – podpisanego oświadczenia o posiadaniu ważnego prawa jazdy oraz (złożenie nieprawdziwych lub zafałszowanych danych podlega odpowiedzialności karnej).Karta kierowcy - załączniki do wniosku

 4. Dołącz potwierdzenie zapłaty i wyślij

  Ostatnią ważną kwestią jest dołączenie kopii lub potwierdzenia opłaty wcześniej dokonanej na konto organu wydającego dokument. Bez tego dokumentu wydanie karty staje się niemożliwe. Karta kierowcy - potwierdzenie zapłaty

Karta kierowcy –  jaki jest jej koszt?

Na rok 2020 jednorazowy koszt opłaty na poczet wydania karty kierowcy wynosi 172,20 zł brutto. Wnioskodawca zobowiązany jest umieścić opłatę przed wysłaniem niezbędnej do jej uzyskania dokumentacji (potwierdzenie wykonania jej musi być dołączone do wniosków). Innym sposobem jest możliwość ubiegania się o wyrównanie poniesionych kosztów przez pracodawcę na podstawie imiennego dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Organ upoważniony do wydania karty kierowcy ma przeważnie 30 dni  roboczych na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W tym czasie odbywa się dogłębna weryfikacja danych identyfikacyjnych oraz wszystkich niezbędnych personaliów. Warto więc przygotować i złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Błędy i fałszywe informacje zawarte we wniosku skutkują wydłużeniem się czasu wydania karty, ponieważ ich uzupełnienie przez wnioskodawcę oraz ponowne odesłanie odkłada rozpatrywanie wniosku w czasie. Wnoszenie poprawek nie wymaga uiszczenia dodatkowych opłat z tego tytułu, jednak całkowite odrzucenie wniosku skutkuje zwrotem poniesionych kosztów pomniejszonym o kwotę wcześniejszych czynności weryfikujących.